Kontakt

 Zapraszamy do kontaktu z naszymi
jednostkami organizacyjnymi.

mapa_bumar
DYREKTOR NACZELNY
Prezes Zarządu
Tomasz Polus 32 / 271–42-66
Sekretariat [ sekretariat@bumar-mikulczyce.pl ] 32 / 271–42-66
Dyrektor ds. Techniczno — Produkcyjnych Piotr Janoszka
[ pjanoszka@bumar-mikulczyce.pl ]
32 / 37–38-610
Główny Księgowy Edyta Szczepańska-Sprysz
[ esprysz@bumar-mikulczyce.pl ]
32 / 37–38-641
Kierownik Działu Sprzedaży Bożena Nowakowska
[ bnowakowska@bumar-mikulczyce.pl ]
32 / 37–38-650
Kierownik Działu Logistyki Mirosław Wiśniewski
[mwisniewski@bumar-mikulczyce.pl ]
32 / 37–38-630
Kierownik Działu Zarządzania i Kontroli Jakości Olgierd Buczek
[obuczek@bumar-mikulczyce.pl ]
32 / 37–38-655
Główny Technolog Zbigniew Magiera
[ zmagiera@bumar-mikulczyce.pl ]
32 / 37–38-660