W Zakładzie Mechanicznym „Bumar-Mikulczyce” S.A. od 1994 r. obowiązuje System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania, wytwarzania, sprawdzania wyrobów i usług z nimi związanych a w szczególności układów przeniesienia mocy, zespołów i części do pojazdów i urządzeń stacjonarnych zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Dla klientów jest to gwarancja, że cały system organizacji i produkcji w naszej firmie ukierunkowany jest na uzyskanie jakości wyrobu zgodnej z ich oczekiwaniami.

Zakład posiada certyfikat wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania potwierdzający zgodność systemu Zarządzania Jakością z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymogami NATO zawartymi w AQAP-2110:2009 upoważniający do produkcji wyrobów wojskowych na rzecz firm przemysłu zbrojeniowego państw należących do Paktu Północnoatlantyckiego.

Zakład uczestniczy w wielu reżimach kontrolnych, które nadzorują obrót towarami, materiałami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym oraz o podwójnym zastosowaniu. System umożliwia odkrycie transakcji lub praktyk postępowania niezgodnych z obowiązującymi przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej. Gwarantujemy, że wszystkie transakcje eksportowe i importowe są zawierane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Koncesja OBAC
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego
  • certyfikat_aquap
  • certyfikat_iso
  • certyfikat_wsk
  • certyfikat_zf