Zakład Mechaniczny “Bumar-Mikulczyce” S.A., położony w Mikulczycach, jednej z dzielnic Zabrza rozpoczął działalność produkcyjną w 1969 roku. Przez wiele lat istniał jako Wydział Zamiejscowy Kombinatu Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach.

Na początku lat 90-tych po komercjalizacji i restrukturyzacji Kombinatu zakład w Mikulczycach pod obecną nazwą uzyskał samodzielność stając się spółką zależną Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A.

Przez ponad 50 lat zakład zajmował się produkcją specjalną na potrzeby przemysłu obronnego wytwarzając m.in. skrzynie biegów oraz amortyzatory hydrauliczne układu jezdnego czołgów oraz ciężkich pojazdów wojskowych.

Równolegle rozwijana była produkcja cywilna podzespołów do samochodów ciężarowych, pojazdów rolniczych oraz innych maszyn i urządzeń. W ostatnich latach zakład rozpoczął także wytwarzanie podzespołów do elektrowni wiatrowych.