Szukaj
Kodeks Etyki Pracowników

Kodeks Etyki określa podstawowe zasady, których przestrzegają wszyscy pracownicy Spółek Grupy PGZ oraz wyjaśnia jakimi wartościami kierujemy się przy podejmowaniu decyzji.
W relacjach wewnętrznych, jak również w relacjach z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami oraz w relacjach z konkurencją stosujemy się do reguł zawartych w Kodeksie Etyki i w Procedurze Antykorupcyjnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A.