Szukaj
Usługi pomiarowe

Nasza służba kontroli jakości dysponuje bogatym zestawem narzędzi pomiarowych, między innymi komputerowo sterowaną współrzędnościową maszyną pomiarową, urządzeniami do pomiarów uzębień oraz izbą pomiarową narzędzi. Izba pomiarowa świadczy usługi dla odbiorców zewnętrznych. Na życzenie klientów Dział Zarządzania i Kontroli Jakości do mierzonych elementów może dołączyć wydruki zawierające zestawienie sprawdzonych charakterystyk. Wykonujemy również usługi
w zakresie potwierdzania metrologicznego wyposażenia kontrolno – pomiarowego.

Izba pomiarów dysponuje:

 • Współrzędnościową maszyną pomiarową LH 1210 firmy WENZEL – stół pomiarowy z naturalnego granitu o wymiarach:
 • oś X : 1200 mm, oś Y : 1600 mm, oś Z : 1000 mm, dokładność pomiarowa 0,0026 mm + L/350 mm;
 • Wysokościomierzem MICRO-HITE 900 firmy TESA;
 • Konturografem firmy Mahr Perthen.
 • Ewolwentomierzem mechanicznym
 • Urządzeniami pomiarowymi charakterystyk sprężyn
 • Defektoskopem (badanie mikropęknięć metodą elektro – magnetyczną)
 • Chropowatościomierzem firmy MAHR
 • Zapewniamy krótkie terminy realizacji oraz niskie ceny świadczonych usług.

  Szczegółowe informacje:

  Olgierd Buczek
  Kierownik Działu Zarządzania i Kontroli Jakości
  tel: +48 32 37-38-655; kom. 660–416-022
  fax: +48 32 271-37-42;
  e-mail: obuczek@bumar-mikulczyce.pl
Oferta :: Menu