Zakład Mechaniczny “Bumar-Mikulczyce” S.A. zajmuje się produkcją specjalną w ramach przemysłu obronnego
i cywilną. Jesteśmy wyposażeni w obrabiarki umożliwiające uruchomienie średnio i małoseryjnej produkcji, pojedynczych detali oraz wykonanie prototypów.

Dzięki skomputeryzowaniu prac jesteśmy w stanie zapewnić krótkie terminy wykonania dokumentacji technicznej
i związanych z tym usług w zakresie obróbki skrawaniem.

Na każdym etapie produkcji ma miejsce kontrola i zabezpieczenie jakości. Wszystkie wymiary uzyskane w procesie obróbki skrawaniem poddawane są nieustannej kontroli przez służbę kontroli jakości dysponującą bogatym zestawem nowoczesnych  narzędzi pomiarowych, m.in. komputerowo sterowaną współrzędnościową maszyną pomiarową, urządzeniami do pomiarów uzębień oraz izbą pomiarową narzędzi. Wykonywane są także badania laboratoryjne.