Posiadany park maszynowy  zapewnia nam  możliwość wykonywania następujących prac:

-    przecinanie prętów  i odkuwek;
–    toczenie powierzchni obrotowych;
–    frezowanie  powierzchni płaskich;
–    szlifowanie powierzchni płaskich i obrotowych wewnętrznych i zewnętrznych;
–    honowanie otworów;
–    dłutowanie rowków;
–    dłutowanie uzębienia wewnętrznego;
–    frezowanie i szlifowanie uzębienia prostego i śrubowego kół walcowych.