Kontakt

 Zapraszamy do kontaktu z naszymi
jednostkami organizacyjnymi.

mapa_bumar
DYREKTOR NACZELNY
Prezes Zarządu
Tomasz Polus tel. (32) 271–42-66
Sekretariat [ sekretariat@bumar-mikulczyce.pl ] tel. (32) 271–42-66
kom. 532–456-098
fax. (32) 271–37-42
Dyrektor ds. Techniczno — Produkcyjnych Piotr Janoszka
[ pjanoszka@bumar-mikulczyce.pl ]
tel. (32) 37–38-610
kom. 601–954-086
Główny Księgowy Edyta Szczepańska-Sprysz
[ esprysz@bumar-mikulczyce.pl ]
tel. (32) 37–38-641
kom. 608–534-151
Kierownik Działu Sprzedaży Bożena Nowakowska
[ bnowakowska@bumar-mikulczyce.pl ]
tel. (32) 37–38-650
kom. 601–910-876
fax. (32) 37–38-696
Kierownik Działu Logistyki Mirosław Wiśniewski
[mwisniewski@bumar-mikulczyce.pl ]
tel. (32) 37–38-630
kom. 660–695-254
Kierownik Działu Zarządzania i Kontroli Jakości Olgierd Buczek
[obuczek@bumar-mikulczyce.pl ]
tel. (32) 37–38-655
kom. 660–416-022